Co je podstatou prescoringu?

Budete-li žádat o hypoteční úvěr či téměř kterýkoliv jiný úvěr, čeká vás takzvaný prescoring. Pokud vůbec netušíte, oč jde, věnujte pár minut následujícímu článku, který se pokusí tento proces ozřejmit.

Proč banky provádějí prescoring?

Z propagačního materiálu banky jste se dočetli, že tato konkrétní společnost nabízí hypotéky od 2,5 %. Jaká však bude výše úrokové sazby u vašeho úvěru, prozradí až prescoring. Výsledná úroková sazba se totiž může od té inzerované lišit, a to někdy velmi podstatně (najdou se i případy bank, které nízkou inzerovanou sazbou pouze lákají, neboť ji dostává pouze mizivé procento klientů a u většiny se diametrálně liší). Během prescoringu navíc může banka dojít k závěru, že jste pro ni moc rizikový klient, a tak vám nepůjčí vůbec.

Co banka při prescoringu zjišťuje?

Aby si vás banka mohla dobře obodovat, bude o vás potřebovat spoustu informací. Podstatné bude především nahlížení do registru dlužníků, ke kterému bude banka potřebovat údaje z vašeho občanského průkazu. Bez návštěvy pobočky se tak při žádosti o hypotéku většinou neobejdete. Dále budou pro banku důležité vaše příjmy a výdaje. Některé banky je chtějí už při prescoringu doložit, jinde je dokládání těchto údajů součástí až druhého kola vyjednávání o vašem úvěru. Podstatná je rovněž výše úvěru a jeho účel. V případě hypoték rovněž záleží, jaká nemovitost by případně měla být zatížena zástavním právem. Rozhoduje přitom nejen hodnota nemovitosti, ale i její typ. V neposlední řadě budete muset bance sdělit řadu informací o své osobě. Zdánlivě nesouvisející informace totiž mnoho prozradí o tom, jak rizikovým klientem jste.

Prescoringování v praxi

Výše uvedené představení procesu prescoringu berte prosím pouze jako obecné, orientační. Konkrétní postupy jsou v každé bance jiné. Někde budete vyplňovat mnohostránkové formuláře, jinde postačí krátký formulář. Některá banka si rovnou řekne o potvrzení o vašich příjmech, jinde bude stačit, doložíte-li je později.

Co ovlivňuje výsledek?

Faktorů, které ovlivňují výslednou nabídnutou úrokovou sazbu či to, zda vám banka hypotéku vůbec poskytne, je velká spousta. Zásadní význam mají však vaše příjmy a výdaje, výše hypotečního úvěru a také informace v registrech dlužníků. Není pak záznam v registru jako záznam v registru. Záleží také na jeho obsahu. Různým záznamům v registrech dlužníků tak bude banka přikládat různý význam. Je však pravdou, že nejlepší je jít žádat o hypotéku takzvaně s čistým štítem. Nejenže je pak pravděpodobnější, že hypotéku dostanete, ale také si bude moct myslet na lepší úrok.