Když je třeba sehnat k hypotéce ručitele

Nesetkáme se s tím často, ale občas nastane situace, kdy bance či jiné finanční instituci nestačí zajištění hypotéky zástavním právem k nemovitosti, ale vyžaduje ještě navrch sjednat ručitele. Co všechno ručení obnáší, prozradí následující článek.

Zajištění dluhu

Právo zná hned několik institutů sloužících k zajištění dluhu. Jedním z nich je třeba zástavní právo k nemovitosti a dalším například v tomto článku dále probírané ručení. Pro všechny tyto instituty je společné, že zlepšují pozici věřitele. Ten tak mnohdy kývne na nižší úrok či poskytne úvěr i méně bonitnímu klientovi. Ač tedy zajištění pomocí zástavního práva u hypoték převládá, někdy se i u hypotéky setkáme s nutností ručení.

Jaké úkoly má ručitel?

Pozice ručitele je poměrně svízelná. Bohužel si to řada lidí neuvědomuje a bez většího uvážení podepisuje ručitelské smlouvy. Přitom obsahem ručitelského závazku je příslib, že ručitel splní dluh dlužníka v případě, že dlužník sám nebude dluh plnit. Jde-li o hypoteční úvěr, je to závazek jako hrom. Neujedná-li si navíc věřitel s ručitelem ve smlouvě jinak, platí, že povinnosti ručitele plnit za dlužníka nastává okamžikem, kdy dlužník ani po písemném vyzvání a v přiměřené lhůtě neplní. Banka tedy ve většině případů nemusí dluh soudně vymáhat a může se rovnou obrátit na ručitele.

Ručitel – kamarád či příbuzný

Většina žadatelů o hypotéky, kteří shánějí ručitele, hledají mezi příbuznými a přáteli. A potom je do ručení velmi nekamarádsky uvrtají, aniž by je s obsahem závazku pořádně seznámili. O roli ručitele má totiž spousta lidí jen mlhavou představu a ručení považuje spíše za formalitu, kterou lze odbýt podpisem ručitelské smlouvy na hospodském stole. Chyba lávky! Být ručitelem je velký závazek, zvláště jde-li o ručení za hypotéku. Než se člověk stane ručitelem, měl by se seznámit nebo by měl být seznámen, se všemi závazky, které z pozice ručitele vyplývají. Budete-li někoho žádat o ručení, buďte féroví a vysvětlete mu, oč ho vlastně žádáte. Pokud vás naopak někdo o ručení žádá, nechejte si čas na rozmyšlenou a v případě pochybností raději odmítněte, neboť jde o velký závazek, který vás může připravit o spoustu peněz.