Volíme vhodnou dobu splatnosti hypotéky

Délka splatnosti hypotečního úvěru je jedna z proměnných, kterou volíme při uzavírání hypotečního úvěru. Jak ji zvolit tak abychom zbytečně nepřepláceli a zároveň hypotéku utáhli, přiblíží následující článek.

Lze délku splatnosti zkrátit/prodloužit?

Ještě než se podíváme na faktory, které by nás při volbě doby splácení měli vést, řekněme si, že prvotní stanovení délky splatnosti není nepřekročitelným tabu. Většinou nebývá problém vyjednat dodatečně prodloužení doby splatnosti, pokud nás vysoké splátky způsobené příliš krátkou dobou splatnosti svazují, či naopak její zkrácení, pokud jsme byli příliš konzervativní či jsme dosáhli na lépe placené místo. Ať tak či onak, vždy je samozřejmě lepší zvolit optimální dobu splácení už při uzavírání smlouvy. Změna doby splatnosti je totiž důvodem ke změně smlouvy o hypotečním úvěru a tento fakt banky spojují s nutností zaplacení poplatku za změnu smlouvy, který se pohybuje v řádech tisíců korun.

Optimální délka splatnosti

Pokud jste si rozvrhli hypotéku tak, že vám její splácení zabere 10 či 15 let, můžete si gratulovat. Buď disponujete dostatečným příjmem, či jste si vybrali nemovitost, které je ve vašich finančních možnostech, tedy jste zvolili odpovídající výši hypotéky. V takovém případě své vysněné bydlení o tolik nepřeplatíte a navíc bude zástavní právo na vaší nemovitosti váznout poměrně krátkou dobu. Opačná situace bude v případě, že by vám mělo splácení vaší hypotéky zabrat 35 let a více. V takové situaci je třeba přehodnotit, zda vybraná nemovitost odpovídá vašim finančním možnostem. Nejčastěji se však lze setkat se situací, která kolísá mezi těmito „extrémy“. Průměrná doba splatnosti se tak pohybuje kolem 24 let. Nejčastěji se tak lze setkat s hypotečními úvěry na 20 a 30 let. Pohybují-li se vaše výpočty někde kolem těchto hodnot, je třeba pečlivě vážit, zda mít hypotéku „co nejdříve z krku“ či raději zbytečně nešponovat rodinný rozpočet. Odborníci doporučují spíše to druhé. Případné nesplácení hypotéky by vás totiž mohlo přijít velmi draho.

S délkou splatnosti to nepřežeňte

Delší splácení hypotéky však s sebou většinou nese fakt, že počáteční sumu slušně přeplatíte. Vedle úroku je třeba počítat i s dalšími poplatky, které jednoduše platíte o několik let déle. Významný je v tomto případě třeba poplatek za vedení hypotečního úvěru. Ač od jeho vybírání některé banky ustoupili, některé zatím nikoliv. Jeho souhrnná výše pak dosahuje při splácení na 20 let hodnoty kolem 36 000 korun, u splatnosti 30 let je to pak dokonce 54 000 korun, což je nezanedbatelný rozdíl.