Financování bydlení jinak

Kromě hypotečních úvěrů lze k financování bydlení využít i jiné finanční produkty, které můžeme nalézt v nabídkách řady bank či stavebních spořitelen. O takovýchto alternativách se nyní rozvedeme níže.

Úvěr ze stavebního spoření

První formou, která může sloužit jako prostředek k hrazení nákladů na bydlení, je úvěr ze stavebního spoření. Tento produkt je vhodný zejména pro klienty, kteří již nějaké naspořené finanční prostředky mají, přičemž výše těchto prostředků musí dosahovat požadované částky. Nejčastěji se jedná o 30 – 50% z částky požadované. Poskytován je pak především stavebními spořitelnami.

Pro získání tohoto úvěru je pak nutné spořit minimálně po dobu dvou let, mít naspořenou již výše zmíněnou požadovanou částku, a navíc splnit podmínku tzv. hodnotícího čísla, které musí být co nejvyšší. U úvěru ze stavebního spoření je pak nutno počítat s vyšším úrokem než v případě hypotéky, odpadá však nutnost ručení nemovitostí.

Účelová půjčka na bydlení

Druhou formou financování bydlení je pak klasická účelová půjčka na bydlení. Výhodou tohoto produktu je fakt, že u nižších úvěrů není třeba ručit nemovitostí, nevýhodu pak představuje vysoký úrok. U vyšších úvěrů je třeba počítat i s nutností ručit.

U této půjčky je rovněž povinností doložit, že byly peníze reálně využity na sjednaný účel, přičemž celá řada bank toto umožňuje doložit zpětně.  Účelová půjčka na bydlení je pak vhodná zejména pro hrazení menších investic do bydlení a to právě kvůli vysokému úroku.