Hypotéka pod lupou

Hypotéka nebo také hypoteční úvěr je úvěr, který slouží k financování bydlení. Jedná se tedy o typ úvěru, který je vhodný pro koupi nemovitosti nebo na její rekonstrukci. Využít hypotéky lze však také k financování vybavení domácnosti. Charakteristické pro hypoteční je úvěr pak ručení nemovitostí.

Historie hypotečních úvěrů

Domníváte-li se, že je hypotéka novinkou posledních několika desetiletí, jste na omylu. Již v dávné historii se s ní totiž můžeme setkat. Dokonce i samotný termín hypotéka je řeckého původu. Zástavní právo k nemovitosti znali již staří Římané, kteří jej převzali právě od Řeků. V římském právu byla hypotéka jednou z forem zástavního práva, kdy zastavená věc zůstala v užívání dlužníka a věřiteli připadla až v případě neplnění závazků. Tím se lišila od klasického zástavního práva, kdy měl věc v úschově věřitel. Znaky, charakteristické pro hypotéky, se tedy dochovaly až dodnes. I v minulosti byla hypotéka zástavou prodejnou, nikoliv propadnou; tedy v případě, že dlužník neplnil závazky, byla věc prodána. Z výtěžku byl následně uspokojen jak věřitel, tak dlužník, kterému připadl zbytek.

Hypotéky a jejich typy

Hypoteční úvěry můžeme snadno rozdělit a to na:

  • účelové hypotéky
  • neúčelové hypotéky

Účelové hypotéky pak slouží k financování bydlení, kdežto peníze z neúčelových hypoték lze použít na cokoliv. V tomto případě se pak jedná o tzv. americké hypotéky. Výhodou účelové hypotéky je fakt, že je poskytována za výrazně nižší úrok a také si lze půjčit větší množství finančních prostředků. Nevýhodou je naopak nutnost doložit účel úvěru, což by však neměl být nijak výrazný problém. Plusem neúčelových hypoték je možnost financovat z úvěru v podstatě cokoliv, jak již bylo zmíněno výše, a to navíc s o poznání nižším úrokem oproti bezúčelným spotřebitelským úvěrům. Velkou nevýhodou neúčelové hypotéky je však již zmíněné zástavní právo k nemovitosti.