Předčasné splacení hypotéky bude díky novému zákonu levnější

Pokud doposud chtěl dlužník z hypotečního úvěru svoji hypotéku předčasně splatit, musel počítat se značnými sankcemi. Nový zákon o spotřebitelském úvěru, jehož účinnost má nastat od 1. prosince tohoto roku, by tomu v řadě situací měla učinit přítrž. Jaké další novinky přinese nový zákon, popíší následující odstavce

Kterých smluv se změna dotkne?

Jak již bylo uvedeno v úvodu, nový zákon by měla nabýt účinnosti první dnem měsíce prosince tohoto roku. Půjde tedy o takový předčasný dárek k Vánocům od našich zákonodárců. Toto datum je rovněž rozhodné pro to, zda bude smlouva o hypotečním úvěru podléhat současným zákonným podmínkám či tě novým, jež níže popíšeme. Ovšem i dlužníci se staršími smlouvami nemusí tak úplně zoufat. Jakmile jim skončí fixace jejich hypotéky, začne se jejich smlouva řídit rovněž podmínkami, které přináší nový zákon o spotřebitelském úvěru.

Nejzásadnější změny? Usnadnění předčasného splacení hypotéky

V životě mohou nastat situace, které si lze jen těžko naplánovat. Ještě hůře to pak jde s ohledem na skutečnost, že hypotéku zpravidla splácíte desítky let. Nikdo kupříkladu neodhadne, zda se nebude muset za 15 let stěhovat za prací. Dosud bylo možno hypotéku předčasně splatit s koncem její fixace. V opačném případě bylo nutné připravit se na sankce za předčasné splacení. Je ovšem pravdou, že řada bank v posledních letech své podmínky v tomto směru zmírnila, přičemž k takovému kroku přistoupili nejen noví hráči bankovního trhu, ale i ti zavedení. Novela zákona o spotřebitelském úvěru je však v tomto směru mnohem razantnější.

Předně totiž bude zákon pamatovat na situace, kdy půjde hypoteční úvěr předčasně splatit, aniž by banka klientovi naúčtovala jakékoliv dodatečné poplatky. Rozhodně lze kvitovat, že dlužník bude moci splatit hypoteční úvěr bez sankce v případě těžké nemoci, invalidity či smrti manžela (partnera) či dlužníka samotného, pokud tato situace má za následek výrazné zhoršení schopnosti úvěr splácet.

Hypotéku půjde rovněž bez jakékoliv sankce částečně splatit až do výše 25 % zbývající části úvěru v období 1 měsíce před výročím smlouvy. Refinancování hypotečního úvěru naopak usnadní skutečnost, že banka rovněž nebude moci v období 3 měsíců od sdělení nové úrokové sazby účtovat žádný poplatek za předčasné splacení hypoték. Předčasně splácet bez sankcí budou rovněž moci klienti s variabilní hypotékou.

Poměrně častá může být situace, za které bude chtít dlužník nemovitost, na které vázne zástavní právo, prodat. V tomto případě bude moci banka účtovat pouze účelně vynaložené náklady, které jí předčasné splacení úvěru přinese. Zákon bude rovněž stanovovat jejich maximální hranici, a to do výše 1 % doplacené části úvěru. Tato částka je navíc limitována stropem ve výši 50 000 korun českých.

V jiných situacích bude pak moci banka účtovat opět jen účelně vynaložené náklady.

Další novinky podle zákona o spotřebitelském úvěru

Nejen na poskytovatele hypoték, ale i na poskytovatele dalších typů spotřebitelských úvěrů, klade zákon nové požadavky stran prověření schopnosti dlužníka splácet úvěr. Pokud to poskytovatel úvěru v dostatečné míře neudělá, bude úvěrová smlouva neplatná. Dlužník pak bude muset vrátit pouze jistinu úvěru, ale ne úroky. Nově také nový zákon o spotřebitelském úvěru zavádí povinnost informovat o RPSN.