Rozlišujte mezi úrokem a úrokovou mírou

Velmi často se můžeme setkat s tvrzením, že někdo uzavřel hypotéku s úrokem 3,1 % či že úrok na jeho spořicím účtu činní 0,8 %. Jde však o pletení dvou termínů označujících drobně odlišné skutečnosti.

Co je to tedy ten úrok?

Úrok bychom mohli označit za jeden ze základních pojmů finanční matematiky, vedle například jistiny či úrokové míry. Úrok je, jednoduše řečeno, částka, kterou získá věřitel od dlužníka za to, že mu půjčil peníze. Pokud výše vaší hypotéky bude dosahovat 2 milionů korun a vy za třicet let vrátíte 3 miliony, bude původní jistina 2 miliony korun navýšena o úrok v hodnotě 1 milion korun. Při dnešních úrokových sazbách je tento příklad celkem reálný. Na první pohled to vypadá, že své nové bydlení přeplatíte o celých 50%, ovšem, jak si dále ukážeme, hodnota peněz se v čase výrazně mění takže to ani v tomto případě nebude tak hrozné.

Úroková míra nebo také úroková sazba

Druhým pojmem je pak úroková míra. Ta v procentech vyjadřuje, o kolik se zvýší zapůjčená částka za určité časové období. Mezi ekonomy se říká, že výše úrokové míry vyjadřuje ochotu věřitelů odložit současnou spotřebu a také rizikovost toho či ono konkrétního úvěru. Je-li preferována spotřeba současná, je úroková míra vyšší, aby motivovala věřitele spotřebu odložit. Podobně je úroková míra vyšší, je-li vysoká rizikovost úvěru. Proto se například u hypotečních úvěrů zajištěných nemovitostí pohybují sazby v řádech procent a naopak v případě nezajištěných spotřebitelských úvěrů či úvěrů u nebankovních společností dosahují spíše desítek procent.

Nejběžněji se setkáme s úrokovou mírou roční (p. a.). Setkat se ovšem lze i s úrokovou mírou měsíční (p. m.), čtvrtletní (p. q.) či pololetní (p. s). Zřídkakdy dokonce i s denní (p. d.).

Ovšem pozor! O výhodnosti konkrétní hypotéky či jiného úvěru více než úroková míra napoví RPSN, které v sobě zahrnuje rovněž poplatky, které s existencí úvěru souvisejí.

 Není míra jako míra

Nabídne-li vám někdo úvěr s úrokovou mírou 5 % p. a., nemusí jít v různém čase o stejně výhodnou nabídku. Tato úroková míra je totiž označovaná jako nominální. Je to zkrátka číslo a nic víc. Že se však hodnota peněz proměňuje v čase, zohledňuje reálná úroková míra, jež je očištěna od vlivu inflace, tedy snižování reálné hodnoty peněz.