Počítá se RPSN u hypotéky?

O tzv. roční procentní sazbě nákladů, zkráceně RPSN, se tvrdí, že jde o jeden z nejdůležitějších údajů, o který bychom se v případě sjednávání jakéhokoliv úvěru měli zajímat. Co si ale vlastně pod tímto procentním vyjádřením představit? A existuje vůbec povinností poskytovatelů hypotečních úvěrů tento údaj uvádět? Přesně to bude obsahem následujících řádků.

RPSN hypotéky – oč jde?

termínem RPSN se můžeme setkat napříč úvěrovým trhem. Nejfrekventovanější je tento pojem v oblasti spotřebitelských úvěrů. V krátkosti jde vlastně o procentní vyjádření toho, kolik ve vztahu k výši úvěru ročně zaplatíte na splátkách a dalších poplatcích. Na rozdíl od úrokové sazby, která se rovněž vyjadřuje v procentech, je v roční procentní sazbě nákladů zahrnuto výrazně více. Hlavně poplatky za vedení úvěru, poplatek za sjednání atp. Prostým zkoumáním RPSN lze tak poměrně přesně zjistit, o kolik dluh vlastně přeplatíme. Stejné je to u hypotečních úvěrů, klasických účelových půjček (třeba úvěrů na bydlení), spotřebitelských úvěrů i úvěrů sloužících k podnikání.

Musí poskytovatelé hypoték uvádět roční procentní sazbu nákladů?

Poskytovatelé mnohých úvěrů by RPSN raději vůbec neuváděli, protože z nich jasně vyplývá, jak nevýhodné jsou jejich půjčky. Nicméně u omezeného okruhu půjček, tzv. spotřebitelských úvěrů, musí tento údaj povinně uvádět, přičemž tato povinnost se vztahuje i na některé typy reklam, které tyto úvěry inzerují. Tato povinnost totiž vyplývá ze zákona o spotřebitelském úvěru a na její dodržování dohlíží Česká obchodní inspekce. Mají však banky a jiné finanční instituce povinnost uvádět RPSN u hypoték? Odpověď je celkem jasná. Nemají, ale mnohdy to dělají. Na rozdíl od „výhodných“ půjček na cokoliv totiž u hypoték RPSN tolik nebije do očí. Ovšem i rozdíl v desetině procenta může představovat mnohatisícový rozdíl.

Tato část článku je dotčena změnou právní úpravy. Poskytovatelé hypotečních úvěrů mají totiž nově povinnost uvádět RPSN.